ผู้เขียน หัวข้อ: นาฬิกาชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจวายฉับพลัน  (อ่าน 459 ครั้ง)

teacher

  • บุคคลทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์เผยข้อมูลล่าสุด พร้อมหลักฐานที่ชี้ว่า นาฬิกาชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจวายฉับพลัน

Ventricular arrhythmia หรืออาการหัวใจเต้นผิดปกติ มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงตื่นนอน และมักจะเป็นสาเหตุของการตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับกรณีนี้ จนพบโมเลกุลที่มีส่วนที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติของหัวใจดังกล่าว

โมเลกุลที่นักวิจัยค้นพบนั้น เป็นโมเลกุลชนิดโปรตีนที่มีชื่อว่า Klf15 เป็นโมเลกุลที่คอยกำกับจังหวะการทำงานของอวัยวะในร่างกาย ซึ่งนักวิจัยพบว่า โมเลกุลชนิดนี้จะขาดในหมู่ผู้ที่มีความผิดปกติของหัวใจ

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้ทำการทดลองกับหนู ทั้งหนูแบบปกติ แบบขาดโมเลกุลโปรตีน Klf15 และแบบเพิ่มโมเลกุลโปรตีน Klf15 พบว่ามีอัตราเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของหัวใจในหนูที่ขาดโมเลกุล และหนูที่เพิ่มโมเลกุล

นอกจากนี้ โมเลกุล Klf15 ยังเป็นตัวควบคุมโปรตีน KChIP2 อีกด้วย ซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่สั่งการกล้ามเนื้อ Cardiac Myocytes ในหัวใจ เมื่อโปรตีนชนิดนี้มีความผันผวน จะทำให้เกิดความไม่เสถียรในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ จนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด

การค้นพบครั้งนี้ เป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้คนป้องกันการเกิดภาวะหัวใจวาย รวมไปถึงในวงการเภสัชกรรมที่จะสามารถออกแบบยาเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าวได้


Source : AFP Relax News